Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 46-0 Edicte: 1524 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 46-0 Edicte: 1510 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 37-0 Edicte: 1170 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació definitiva de creació i regulació d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 469 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10935 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació inicial i exposició al públic d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10928 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d' aprovació provisional de creació i regulació d'una ordenança
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10913 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'exposició pública del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2019
Exercici: 2018 Bop: 246-0 Edicte: 10881 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 238-0 Edicte: 10531 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 210-0 Edicte: 9173 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació provisional d'un expedient de modificació de crèdit