Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 139-0 Edicte: 5729 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci referent al cartipàs 2019-2023
Exercici: 2019 Bop: 100-0 Edicte: 4035 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'aprovació definitiva de l'inventari de camins públics
Exercici: 2019 Bop: 99-0 Edicte: 4018 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 71-0 Edicte: 2642 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'aprovació provisional de l'inventari de camins públics
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2448 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 46-0 Edicte: 1524 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 46-0 Edicte: 1510 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 37-0 Edicte: 1170 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació definitiva de creació i regulació d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 21-0 Edicte: 469 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10935 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Edicte d'aprovació inicial i exposició al públic d'un projecte d'obres