Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7093 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 195-0 Edicte: 7054 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva del projecte d'obra de pavimentació del camí de Biert
Exercici: 2020 Bop: 195-0 Edicte: 7053 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva d'un projecte d'obra per ampliació ponts
Exercici: 2020 Bop: 189-0 Edicte: 6812 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per connexió a les infraestructures i xarxes públiques
Exercici: 2020 Bop: 183-0 Edicte: 6596 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 183-0 Edicte: 6585 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 161-0 Edicte: 6010 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovacio inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5574 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial del projecte de pavimentació del camí de Biert
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5573 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial dels projectes d'ampliació dels ponts de Mas Batlle, d'Adri i d'Estanyol
Exercici: 2020 Bop: 151-0 Edicte: 5515 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de la modificació d'una ordenança fiscal