Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 132-0 Edicte: 4584 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva d'una modificació de crèdit
Exercici: 2020 Bop: 125-0 Edicte: 4206 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva del Projecte executiu per a l'obertura i el manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes de Canet d'Adri
Exercici: 2020 Bop: 111-0 Edicte: 3524 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Contractació laboral per màxima urgència d'una auxiliar administrativa
Exercici: 2020 Bop: 109-0 Edicte: 3291 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 91-0 Edicte: 2723 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva del projecte tècnic simplificat de portada d'aigua potable des de la xarxa pública fins al veïnat de la Seca de Canet d'Adri
Exercici: 2020 Bop: 28-0 Edicte: 812 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Bases i convocatòria del procés selectiu per a la provisió d'una plaça d'auxiliar administratiu/va i creació d'una borsa de treball
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 732 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovacio definitiva d'un projecte d'obra
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 682 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial del Projecte executiu sobre les franges perimetrals de prevenció
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 26 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal any 2020
Exercici: 2019 Bop: 234-0 Edicte: 9539 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI Anunci d'informació pública d'un projecte