Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 70-0 Edicte: 2935 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Extracte de l'acord del Ple de 22 de març de 2021 de l'Ajuntament de Canet d'Adri, de convocatòria de subvencions adreçades al sector de la restauració, hostaleria i allotjaments turístics del municipi de Canet d'Adri (Convocatòria BDNS 556521)
Exercici: 2021 Bop: 70-0 Edicte: 2934 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de les bases reguladores i la convocatòria de la subvenció adreçada al sector de la restauració, l'hosteleria i els allotjaments turístics del municipi de Canet d'Adri
Exercici: 2021 Bop: 63-0 Edicte: 2427 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 35-0 Edicte: 1303 CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS - Acceptació de la delegació de l'exercici de les competències municipals de redacció d'un projecte de l'Ajuntament de Canet d'Adri
Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 10200 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 233-0 Edicte: 8917 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8117 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7093 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 195-0 Edicte: 7054 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva del projecte d'obra de pavimentació del camí de Biert
Exercici: 2020 Bop: 195-0 Edicte: 7053 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva d'un projecte d'obra per ampliació ponts