Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 1-0 Edicte: 11279 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 240-0 Edicte: 10413 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 232-0 Edicte: 10030 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial del Pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2022
Exercici: 2021 Bop: 222-0 Edicte: 9634 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 213-0 Edicte: 9127 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Convocatòria de la plaça de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8603 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8601 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 168-0 Edicte: 7472 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Modificació del Cartipàs municipal de Canet d'Adri
Exercici: 2021 Bop: 153-0 Edicte: 6996 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Modificació de la plantilla de personal per a la creació i classificació de la plaça de secretaria de l'Ajuntament de Canet d'Adri
Exercici: 2021 Bop: 152-0 Edicte: 6944 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Canet d'Adri