Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 168-0 Edicte: 7472 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Modificació del Cartipàs municipal de Canet d'Adri
Exercici: 2021 Bop: 153-0 Edicte: 6996 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Modificació de la plantilla de personal per a la creació i classificació de la plaça de secretaria de l'Ajuntament de Canet d'Adri
Exercici: 2021 Bop: 152-0 Edicte: 6944 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de la modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Canet d'Adri
Exercici: 2021 Bop: 148-0 Edicte: 6734 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4936 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4644 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 87-0 Edicte: 3756 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció d'un agent cívic per a l'estiu del 2021
Exercici: 2021 Bop: 84-0 Edicte: 3488 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 70-0 Edicte: 2935 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Extracte de l'acord del Ple de 22 de març de 2021 de l'Ajuntament de Canet d'Adri, de convocatòria de subvencions adreçades al sector de la restauració, hostaleria i allotjaments turístics del municipi de Canet d'Adri (Convocatòria BDNS 556521)
Exercici: 2021 Bop: 70-0 Edicte: 2934 AJUNTAMENT DE CANET D'ADRI - Aprovació inicial de les bases reguladores i la convocatòria de la subvenció adreçada al sector de la restauració, l'hosteleria i els allotjaments turístics del municipi de Canet d'Adri