Pressupost

El pressupost municipal és una de les tasques més importants que han d’aprovar cada un dels municipis anualment. És l’instrument mitjançant el qual el govern municipal desenvolupa el seu programa de govern i el mandat que se’ls ha assignat a través de les eleccions municipals. El pressupost conté la previsió d’ingressos i despeses de l’ens municipal per a cada exercici. Detallat segons l’origen de les fonts de finançament i les partides destinatàries dels recursos previstos. 

2019:

Veure pressupost: Veure document

 

 

2018:

Veure pressupost: Despeses 2018 i Ingressos 2018

 

2017:

Veure Pressupost: Despeses 2017 i Ingressos 2017

 

2016:

Veure Pressupost: Despeses 2016 i Ingressos 2016

 

2015: