Pressupost

El pressupost municipal és una de les tasques més importants que han d’aprovar cada un dels municipis anualment. És l’instrument mitjançant el qual el govern municipal desenvolupa el seu programa de govern i el mandat que se’ls ha assignat a través de les eleccions municipals. El pressupost conté la previsió d’ingressos i despeses de l’ens municipal per a cada exercici. Detallat segons l’origen de les fonts de finançament i les partides destinatàries dels recursos previstos. 

2021:

Veure pressupost: Veure document.

· Informe d’intervenció d’aprovació del pressupost: Veure enllaç.

· Les modificacions pressupostàries del 2021 han estat les següents: Modificació crèdit 1.

2020: 

Veure pressupost: Veure document.

· Informe d’intervenció d’aprovació del pressupost: Veure enllaç.

· Les modificacions pressupostàries del 2020 han estat les següents:  Modificació crèdit 1, Modificacio Crèdit 2 , Modificació crèdit 3.

· Podeu consultar l’informe de compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, el nivell d’endeutament, i l’informe del compliment de la regla de la despesa aquí.

2019:

Veure pressupost: Veure document

2018:

Veure pressupost: Despeses 2018 i Ingressos 2018

2017:

Veure Pressupost: Despeses 2017 i Ingressos 2017

2016:

Veure Pressupost: Despeses 2016 i Ingressos 2016

2015: