Pressupost

El pressupost municipal és una de les tasques més importants que han d’aprovar cada un dels municipis anualment. És l’instrument mitjançant el qual el govern municipal desenvolupa el seu programa de govern i el mandat que se’ls ha assignat a través de les eleccions municipals. El pressupost conté la previsió d’ingressos i despeses de l’ens municipal per a cada exercici. Detallat segons l’origen de les fonts de finançament i les partides destinatàries dels recursos previstos. 

 

2018:

Veure pressupost: Despeses 2018 i Ingressos 2018

  • Informe d’intervenció d’aprovació del pressupst: veure enllaç. Informe econòmic financer: veure enllaç.
  • Podreu consultar les execucions trimestrals del pressupost municipal del 2018 en els següents enllaços: 1er trimestre
  • Les modificacions pressupostàries del 2018
  • Podeu consultar el nivell d’endeutament en el següent

 

2017:

Veure Pressupost: Despeses 2017 i Ingressos 2017

 

2016:

Veure Pressupost: Despeses 2016 i Ingressos 2016

 

2015: