Jutjat de Pau

S’ha acordat per sessió plenària de data 22 de novembre de 2017 el nomenament de la Sra. Inmaculada Noguer Masferrer com a Jutgessa de Pau titular i al Sr. Àlex Torrentà Campolier com a Jutge de Pau Substitut.

 

REGISTRE CIVIL:

  • Naixements: cal aportar els papers de l’hospital (dades de la comadrona) i el full de declaració del nou nat. Si ja teniu el llibre de família, també cal portar-lo per inscriure el nou naixement. En cas que els pares siguin solters, caldrà la signatura d’ambdós tant en la declaració de naixement, com la signatura al llibre del Registre Civil corresponent.

En cas que els pares no tinguin llibre de família, s’expedirà un de nou.

Perquè pogueu tramitar el DNI al vostre fill, caldrà que demaneu la partida de naixement i el certificat d’empadronament a l’Ajuntament.

  • Matrimonis: per a persones residents a Canet d’Adri que vulguin casar-se pel civil, caldrà que vinguin al Jutjat de Pau per tramitar l’expedient de matrimoni civil.
  • Defuncions: s’incriuran en el tom corresponent aquelles defuncions que tinguin lloc dins al propi domicili. Les defuncions a l’hospital o fora el municipi no s’enregistraran al llibre de defuncions de Canet d’Adri.

Els horaris del Jutjat de Pau són els mateixos que els de l’Ajuntament.

Encarregada del Registre Civil: Dolors Noguer i Menció