Pla de Govern

Independents per Canet d’Adri (IpC-AM)

Independents per Canet d’Adri (IpC-AM) el formen un grup de persones de varies edats residents als pobles i als veïnats del conjunt del municipi, els quals desenvolupem diferents professions i tenim inquietuds personals molt diverses, però compartim un objectiu comú: treballar amb i per les persones de Canet, Adri, Montcal, Biert, Montbó i Rocacorba.

Hem decidit posar el nostre entusiasme, els nostres coneixements i la nostra experiència al servei de tots els veïns i de totes les veïnes del municipi perquè estem profundament convençuts que el nostre poble i les persones que hi vivim ens ho mereixem.

Formar part de l’Ajuntament vol dir assumir una responsabilitat i ser capaços de gestionar i administrar un territori i uns recursos que no són nostres, sinó de tots. Tot el que afecta al poble és important, però per nosaltres hi ha alguns temes prioritaris com potenciar i intentar facilitar que els joves que tinguin voluntat i intenció de quedar-se a viure al poble, s’hi puguin quedar. No pot ser que els nostres fills i/o néts hagin de marxar. Sense joves no hi ha futur.

Actuacions:

  • Organització municipal:Apostem per un Ajuntament dialogant, participatiu i transparent en la gestió dels recursos i en la presa de decisions. Treballem per i amb la gent del poble. Per això, escoltem i portem als plens les propostes que ens feu arribar. Vetllem per donar un tracte igualitari a tots els veïns.
  • Economia i finances:Ens hem compromès a no pujar els impostos per sobre de l’IPC. Degut a la crisi econòmica global i a la retallada pressupostària, estem fent totes les gestions adients per tal de minimitzar i controlar les despeses, aprofitant totes les possibles subvencions. Promovem la realització de fires i actes culturals al nostre municipi per treure’n un rendiment econòmic en benefici del poble.
  • Urbanisme, infraestructures i equipaments públics:Tenim com a projecte millorar la seguretat en mobilitat, eixamplant els ponts de Mas Batlle, Can Missó i el de l’Estanyol.  Per millorar la seguretat, hem instal.lat miralls als encreuaments amb visibilitat reduïda. Valorarem ampliar la presa de llum, aigua i gas a altres zones del municipi. Estem treballant en la viabilitat de fer arribar a tots els veïns un accés de connexió a itnernet, per fibra òptica. Hem condicionat la barana del parc de salut per minimitzar els riscos per la mainada.
  • Medi ambient i agricultura:Estem realitzant controls analítics de l’aigua del municipi, així com de la depuradora. Potenciem el compostatge i el reciclatge de residus, revisant l’actual mapa de contenidors. Estem treballant amb el protocol d’actuació “Multirisc” en cas d’emergències (incendis, nevades, etc.) amb la col.laboració del Consell Comarcal del Gironès.
  • Serveis socials, gent gran i sanitat:Estem potenciant un espai de trobada per a la gent gran a la sala polivalent de l’Ajuntament, promovent difrents activitats culturals i lúdiques, tot valorant les seves demandes i necessitats. Potenciem l’ús del pavelló.
  • Cultura, educació, joventut i esport:Promourem la figura d’un tècnic socio-cultural per organitzar activitats adreçadesa petits, joves i grans. Posem els equpaments municipals a disposició de tots els veïns, ja sigui gent gran, joves o altres col.lectius. Donem suport i col.laborem en les festes populars. Escoltem les propostes que ens fan arribar els veïns i les entitats del poble.

 

foto pla de govern