Pla de Govern

Independents per Canet d’Adri (IpC-AM) és una candidatura d’unitat i transversal formada per un grup de persones de diferents edats residents als pobles i veïnats del conjunt del municipi. Desenvolupem diferents professions i tenim inquietuds personals molt diverses, però compartim l’estima a la nostra gent i al nostre territori i tenim un objectiu comú: treballar amb i per les persones de Canet, Adri, Montcal, Biert, Montbó i Rocacorba.

 Després de quatre anys en el govern municipal, en el que hem treballat amb FIDELITAT, TRANSPARÈNCIA I EFICIÈNCIA:

 •  FIDELITAT amb les persones i el nostre programa.
 • TRANPARÈNCIA en les decisions i en la informació. Els darrers quatre anys Canet d’Adri ha estat escollit entre els municipis més transparents de Catalunya.
 • EFICIÈNCIA mesurant el que havíem de fer i el que podíem fer. Estem satisfets del que hem fet amb els recursos econòmics que hem administrat, aconseguint cancel·lar tot el deute municipal.

Hem decidit posar el nostre entusiasme, els nostres coneixements i la nostra experiència al servei de tots els veïns i de totes les veïnes del municipi perquè estem profundament convençuts que el nostre poble i les persones que hi vivim ens ho mereixem.

Tenim clar que no voldríem ser a l’Ajuntament a títol personal, sinó en representació i per la voluntat de la gent del poble. Per aquest motiu, creiem que s’ha d’actuar amb voluntat de servei, sentit comú, deixar de banda els interessos personals i treballar en benefici del municipi i de les persones que hi resideixen. Formar part de l’Ajuntament vol dir assumir una responsabilitat i ser capaços de gestionar i administrar un territori i uns recursos que no són nostres, sinó de tots.

 

Tot el que afecta al poble és important, però per nosaltres hi ha alguns temes prioritaris com potenciar i intentar facilitar que els joves que tinguin voluntat i intenció

de quedar-se a viure al poble, s’hi puguin quedar. No pot ser que els nostres fills i/o néts hagin de marxar. Sense joves no hi ha futur.

 

En aquest programa us exposem algunes propostes que des de IpC estem convençuts que cal posar en marxa per avançar i créixer com a poble, però heu de saber que estarem oberts a totes les vostres propostes. No és moment de prometre grans coses, sinó que ara és l’hora de posar-hi il·lusió, ganes i voluntat per dur-les a terme.

Actuacions:

 • Organització municipal: Apostem per un Ajuntament dialogant, participatiu i transparent en la gestió dels recursos i en la presa de decisions. Treballem per i amb la gent del poble. Per això, escoltem i portem als plens les propostes que ens feu arribar. Vetllem per donar un tracte igualitari a tots els veïns. Ampliarem la representació veïnal al Consell de Participació Municipal per tal que tothom s’hi senti integrat i escoltat.
 • Economia i finances: Ens hem compromès a no pujar els impostos per sobre de l’IPC. Farem totes les gestions adients per tal de minimitzar i controlar les despeses, aprofitant totes les possibles subvencions dels diferents organismes, com hem fet fins ara.
 • Urbanisme, infraestructures i equipaments públics: Dissenyarem un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que promogui la reació d’habitatges per a joves perquè es puguin quedar al poble, ordenant els terrenys municipals de la zona del pavelló. Ara que disposem de l’inventari de camins públics, condicionarem els camins i carreteres per millorar-ne la seguretat, pavimentant o asfaltant els trams de més risc.Valorarem ampliar la presa de llum, aigua i gas a altres zones del municipi. Estudiarem eixamplar els ponts de Mas Batlle, Can Misó i el de l’Estanyol amb l’objectiu de millorar la seguretat.

  Valorarem ampliar la instal·lació de càmeres de seguretat en diferents punts del municipi.

  Continuarem adequant les instal·lacions del pavelló municipal per fer-lo més operatiu i segur.

 • Medi ambient i agricultura:Adequarem la depuradora a les necessitats actuals, estudiant diferents projectes amb previsió de futur. Seguirem fent els controls i seguiments oportuns en l’aplicació de fangs als camps del municipi.

  Continuarem potenciant el compostatge i el reciclatge de residus amb programes d’educació adreçats a tothom.

  Potenciarem els vincles establerts amb l’Associació de Defensa Forestal (ADF) per a la neteja dels boscos del municipi i les franges perimetrals de protecció.

  Mantindrem el control en l’accés a les gorgues sobretot durant la temporada d’estiu amb la presència de l’agent cívic. En cas de necessitat valorarem implementar nous mecanismes de control.

 • Serveis socials, gent gran i sanitat:Millorarem l’assistència sanitària invertint en nous aparells i utillatge pel dispensari municipal.

  Continuarem potenciant l’espai social per a la gent gran promovent diferents activitats culturals i lúdiques.

  Les targetes de transport que actualment es subvencionen a joves i a gent gran s’ampliaran a persones amb discapacitat.

 • Cultura, educació, joventut i esport:Seguirem promovent la realització de fires i actes culturals al nostre municipi.

  Continuarem amb la figura d’un tècnic sòcio-cultural per dinamitzar l’espai social i organitzar activitats adreçades a petits, joves i grans.

  Seguirem potenciant l’ús del pavelló municipal.

  Ajudarem a impulsar l’organització de festes i activitats esportives i variades bertes a tothom.

  Donarem suport i col·laborarem en les festes populars.

  Escoltarem les propostes que ens facin arribar els veïns i les entitats del poble.

 

PORTADA IPC