Licitacions

2022:

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA PAVIMENTACIÓ DE TRES TRAMS DE LA CARRETERA DE ROCACORBA:

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 3. Memòria valorada: enllaç pdf

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA PAVIMENTACIÓ CARRETERA VELLA:

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 3. Memòria valorada: enllaç pdf

2021: 

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA AMPLIACIÓ DELS PONTS: PONT DE L’ESTANYOL, PONT DE MAS BATLLE I PONT D’ADRI.

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 3. Memòria valorada:

CONTRACTACIÓ DE L’OBRA PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE BIERT, FASE I, II i III:

 1. Anunci de licitació: enllaç pdf
 2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
 3. Memòria valorada:

  2020:

  CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE PORTADA D’AIGUA POTABLE AL VEÏNAT DE LA SECA:

  1. Anunci de licitació: enllaç pdf
  2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
  3. Memòria valorada: enllaç pdf

  CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE PAVIMENTACIÓ D’UNS TRAMS DEL CAMÍ DE ROCACORBA:

  1. Anunci de licitació: enllaç pdf
  2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
  3. Memòria valorada: enllaç pdf

  CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE PAVIMENTACIÓ D’UNS TRAMS DEL CAMÍ DE BIERT:

  1. Anunci de licitació: enllaç pdf
  2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
  3. Memòria valorada: enllaç pdf

  CONTRACTACIÓ DE L’OBRA DE PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ D’ACCÈS AL NUCLI D’ADRI:

  1. Anunci de licitació: enllaç pdf
  2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
  3. Annex plec de clàusules: enllaç pdf
  4. Projecte: enllaç pdf

  2018:

  CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ASFALTAR LA CRTA DE LA URBANITZACIÓ DE MONTBÓ (2a fase):

  1. Anunci de licitació: enllaç pdf
  2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
  3. Plec de clàusules tècniques: enllaç pdf

  CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS:

  1. Anunci de licitació: enllaç pdf
  2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
  3. Constitució mesa i obertura de pliques: enllaç pdf
  4. Certificat d’acord de ple d’adjudicació: enllaç pdf
  5. Formalització del contracte: enllaç pdf

  CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REASFALTATGE DE LA CRTA DE MONTCAL:

  1. Anunci de licitació: enllaç pdf
  2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
  3. Memòria valorada: enllaç pdf

  2017:

  CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ASFALTAR LA CRTA DE LA URBANITZACIÓ DE MONTBÓ (1a fase):

  1. Anunci de licitació: enllaç pdf
  2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
  3. Memòia valorada: enllaç pdf

  2016:

  CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I MILLORA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL:

  1. Anunci de licitació: enllaç pdf
  2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
  3. Memoria valorada: enllaç pdf

  2015:

  CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’INSTAL.LACIÓ DE REGULACIÓ SEMAFÒRICA A L’AVDA. ROCACORBA:

  1. Anunci de licitació: enllaç pdf
  2. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
  3. Memòria valorada: enllaç pdf

  CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE LA CARRETERA VELLA:

  1. Anunci de licitació: enllaç pdf
  2. Anunci adjudicació de les obres: enllaç pdf
  3. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
  4. Projecte: enllaç pdf

  CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PARCIALS I URGENTS AL PAVELLÓ MUNICIPAL:

  1. Anunci de licitació: enllaç pdf
  2. Anunci adjudicació de les obres: enllaç pdf
  3. Plec de clàusules administratives particulars: enllaç pdf
  4. Memòria valorada: enllaç pdf
  5. Plànols: enllaç pdf

  2012:

  CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL PLA DE L’ESTANYOL:

  1. Plec de clàusules administratives: enllaç pdf
  2. Adjudicació provisional: enllaç pdf
  3. Adjudicació definitiva: enllaç pdf

  2011:

  CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS:

  1. Anunci de licitació: enllaç pdf
  2. Plec de clàusules administratives: enllaç pdf
  3. Adjudicació provisional: enllaç pdf
  4. Adjudicació definitiva: enllaç pdf

   2010:

   CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DE LES AIGÜES PLUVIALS I ADEQUACIÓ DE VORERES A L’AVDA. ROCACORBA:

   1. Adjudicació provisional: enllaç pdf
   2. Adjudicació definitiva: enllaç pdf
   3. Plec de clàusules administratives: enllaç pdf
   4. Memòria valorada: enllaç pdf

   CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE PORTADA DE GAS I SOTERRAMENT DE SERVEIS A L’AVDA. ROCACORBA:

   1. Adjudicació provisional: enllaç pdf
   2. Adjudicació definitiva: enllaç pdf

   CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ PARCIAL DE LA CANONADA D’AIGUA POTABLE AL SECTOR DE CAN JORDÀ:

   1. Adjudicació provisional: enllaç pdf
   2. Adjudicació definitiva: enllaç pdf
   3. Plec de clàusules administratives: enllaç pdf
   4. Memòria valorada: enllaç pdf

   2009:

   CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE L’EDIFICI DE LA CASA DE LA VIDA, 2ª FASE:

   1. Anunci de licitació: enllaç pdf
   2. Adjudicació provisional: enllaç pdf
   3. Adjudicació definitiva: enllaç pdf