Relació de contractes

A continuació podeu consultar la relació de contractes formalitzats.

Contractes formalitzats 2021:

Contractes formalitzats 2020:

Contractes formalitzats 2019:

Contractes formalitzats 2018:

  • Contractació de l’obra de pavimentació camí de Montbó 2a fase: Veure document.
  • Contractació del servei de neteja de les dependències municipals: Veure document.

 

Contractes formalitzats 2017:

Contractes formalitzats 2016:

Contractes formalitzats 2015:

  • Substitució canonada d’aigua potable al c/ Mossèn Josep Palou: Veure document.
  • Obres parcials i urgents al Pavelló municipal: Veure document.

Contractes formalitzats 2014:

A continuació podeu consultar la relació de les modificacions dels contractes formalitzats, prorrogues, licitacions anul.lades i les resolucions anticipades:

2018:

  • No s’ha produït cap modificació.

2017:

  • No s’ha produït cap modificació.

2016:

  • No s’ha produït cap modificació.

2015: