AVÍS – Gestió de deixalles – Covid-19

Residus fora dels contenidors

Des que es va decretar l’estat d’alarma arran de l’emergència sanitària del COVID19, s’està detectant un increment de bosses d’escombraries abandonades a peu de contenidor. L’abandonament de residus a la via pública, està totalment prohibit ja que es sobrecarrega el servei de recollida i es posa en risc les garanties higièniques i sanitàries de la resta de conciutadans. Preguem la col·laboració ciutadana per denunciar aquests actes incívics.

Recordeu que sempre cal RECICLAR i dipositar els residus dins del contenidor corresponent. Si us trobeu amb un contenidor ple, cal anar a una altra àrea de contenidors.

 

Recollida de trastos

Aquest servei té lloc el 3er dimecres de cada mes. Cal avisar a l’Ajuntament 24h abans per tal que facin la recollida al domicili.

El servei de recollida de mobles segueix detectant un abús per part dels usuaris a l’hora de lliurar mobles i trastos vells. Aquests dies de confinament degut a la crisi sanitària, molts usuaris aprofiten per fer endreça i netejar a casa, llençant molts mobles i trastos vells que ja no fan servir. És molt important tenir present que aquest abús per part dels usuaris posa en risc les condicions de treball dels operaris, sobreexposant-los al Covid-19.

En aquest sentit, i vista la persistència d’aportacions que excedeixen el que correspondria a un servei ordinari de recollida de mobles i trastos vells, mentre duri la crisi sanitària del Covid19 les pautes per l’ús del servei de recollida de mobles són:

  • Limitar l’aportació a 1 moble/andròmina gran o 3 mobles/andròmines petits per habitatge. Moble gran: matalàs, sofà, calaixera… Moble petit: cadira, tauleta de nit…
  • En el moment que els usuaris truquen a l’Ajuntament per sol·licitar una recollida d’andròmines, cal informar de quins trastos o mobles cal recollir. El servei només recollirà les quantitats esmentades.
  • Cal recordar també als usuaris, que d’acord amb el que estableix el RD 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics, i per tal de garantir la traçabilitat de la gestió d’aquests residus, els electrodomèstics vells (frigorífics, rentadores…) no es poden recollir a la via pública ni tampoc en el servei de recollida de trastos i cal portar-los a la deixalleria.

 

Gestió de residus en domicilis amb positius per Covid-19 o amb malalts en quarantena

Segons les recomanacions del Ministeri de Sanitat, els residus del pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s’han d’eliminar en una bossa de plàstic (BOSSA 1) en un cubell d’escombraries disposat a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense fer cap separació per al reciclatge.

La bossa de plàstic (BOSSA 1) s’ha de tancar adequadament i introduir-la en una segona bossa d’escombraries (BOSSA 2), a la banda de la sortida de l’habitació, on a més es dipositaran els guants i mascareta utilitzats pel cuidador i es tancarà adequadament abans de sortir de l’habitació.

La BOSSA 2, amb els residus anteriors, s’ha de dipositar amb la resta dels residus domèstics a la bossa d’escombraries (BOSSA 3) corresponent al cubell de fracció resta.

La BOSSA 3 també es tancarà adequadament.

Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, al menys de 40-60 segons.

La BOSSA 3 es dipositarà exclusivament al contenidor de fracció resta estant totalment prohibit dipositar-la en els contenidors de recollida separada de qualsevol de les fraccions separades (orgànica, envasos, paper, vidre o tèxtil) o el seu abandonament en l’entorn.

 

Consells gestió residus COVID19  Consells gestió residus COVID19_2

 

Com reciclar?

Recordem la importància de reciclar correctament.

Cada un de nosaltres tenim la responsabilitat de dipositar el residu correctament i millorar dia a dia fent-ne menys. És molt important que en el moment de comprar tinguem en compte reduir la quantitat de residu que s’haurà de llençar. Separar bé també vol dir generar menys i en qualsevol cas, un residu tindrà una llarga vida si el dipositem en el lloc correcte, sortirà més barat al teu municipi i s’aprofitarà correctament per fer nous productes. Així doncs, obrim tot un cicle als residus, tota una nova oportunitat.

En resum, si separem correctament…

  • Conservem el medi ambient
  • Estalviem recursos naturals
  • Estalviem diners als nostres municipis
  • Donem llocs de treball a Catalunya

Per saber on va cada residu podeu consultar el següent enllaç: https://www.residuonvas.cat/

FLYER REBUIG_Página_1 FLYER VIDRE_Página_1 Flyer paper FLYER ENVASOS_Página_1

 

Gestió de la deixalleria

Què hi podem dur?

Residus especials, tòxics i perillosos: pneumàtics, fluorescents, bateries de cotxe, pintures, vernissos, dissolvents, piles, olis minerals i vegetals, cosmètics, etc.

Residus reciclables: vidre, paper/cartró, llaunes, brics, envasos de plàstic, roba, ferralla, cables elèctrics, etc.

Residus voluminosos: mobles i electrodomèstics vells.

Altres residus municipals: fustes, restes de poda i jardineria, runa.

 

Informació de la deixalleria de Canet d’Adri:

Adreça: Ctra. de Cartellà, s/n (polígon industrial la Joeria, Sant Gregori)

Horari: dilluns i dimecres, de 15h a 19 h, divendres i dissabtes de 9h a 13h i de 15 a 19h.

Telèfon: 972 42 36 91

Municipis adscrits: Sant Gregori i Canet d’Adri

Mapa deixalleria