Avís important sobre risc d’incendi

El Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, degut a l’onada de calor actual i el risc d’incendi per la situació meteorológica existent, ha dictat la resolució següent:

 

RESOLUCIÓ INT/ /2019, de 27 de juny, per la qual s’estableixen determinades prohibicions en la realització de tasques agrícoles atesa l’activació simultània del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) i del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT).

Atesa l’onada de calor i el greu risc d’incendi per la situació meteorològica existent, que ja s’ha materialitzat en diversos incendis a tot Catalunya.

Vist que s’ha activat la fase d’emergència del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT).

Vist que s’ha activat la fase d’alerta del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT) com a conseqüència de l’onada de calor.

 

Resolc:

1- Prohibir, en tot Catalunya, la utilització en les tasques agrícoles de qualsevol tipus de màquina recol·lectora o empacadora de palla de cereal, mentre es mantingui l’activació simultània del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) i del Pla de protecció civil de Catalunya (PROCICAT), o bé fins que es dicti nova resolució deixant sense efecte aquesta.

2- L’incompliment d’aquesta prohibició pot donar lloc a la imposició de les sancions previstes a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya i altres responsabilitats que se’n puguin derivar de l’ordenament jurídic vigent. Barcelona, 27 de juny de 2019 Conseller d’Interior.

 

Es demana a la població extremar les precaucions i seguir els consells del Departament d’Interior. Trobareu tota la información al següent enllaç: http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/onada_de_calor