Convocatòria d’una plaça d’agent cívic per la temporada d’estiu 2017

L’Ajuntament de Canet d’Adri ha aprovat la convocatòria per a la selecció  d’un Agent Cívic municipal,  amb motiu de la gran afluència de visitants durant l’època estival al municipi de Canet d’Adri i que es concentren bàsicament al Paratge de la Font de la Torra.

La figura d’agent cívic realitzarà tasques d’informació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques per tal de fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels béns públics i privats del municipi.

Les seves funcions estan dissenyades per ajudar els ciutadans en l’ús dels seus drets i deures respecte a les ordenances municipals vigents i especialment l’Ordenança de Convivència Ciutadana i Via Pública. Aquesta tasca es desenvolupa en diferents camps relacionats amb la neteja viària i la gestió de residus, la tinença de gossos o la mobilitat dels vehicles. També atendrà els dubtes, queixes i suggeriments dels ciutadans i participarà en l’organització de les campanyes de civisme. Al mateix temps, haurà de notificar i descriure les accions poc respectuoses detectades, amb capacitat sancionadora quan quedi acreditada la infracció comesa.

Podeu consultar les bases del contracte d’agent cívic aquí i l’anunci de la convocatòria aquí.

La convocatòria també està penjada a l’apartat d’ofertes de treball de la pàgina web de l’Ajuntament.