El fons social europeu inverteix en el teu futur

L’Ajuntament de Canet d’Adri és beneficiari d’una plaça del programa de Garantia Juvenil a Catalunya

 

La Garantia Juvenil a Catalunya és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés als joves en el mercat laboral. Aquesta iniciativa està adreçada als joves entre 16 i 29 anys amb títols de grau mig o universitaris, amb l’objectiu de reduir l’atur juvenil i proporcionar experiències laborals de qualitat.

A Espanya s’emmarca dins l’estratègia d’Emprenedoria Jove aprovada el febrer de 2013 pel Ministeri de Treball i Seguretat Social. La recomanació sobre la Garantia Juvenil estableix que els joves puguin rebre una oferta de treball, educació o formació després d’haver finalitzat els seus estudis o de quedar-se sense feina.

L’Ajuntament de Canet d’Adri ens hem adherit a la subvenció cofinançada per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil del Servei Públic d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89% per a la contractació d’una jove en contracte de pràctiques durant 6 mesos.

Aquesta persona s’ocuparà de la dinamització de l’espai social de l’Ajuntament amb l’objectiu d’iniciar diferents activitats i tallers destinades al sector de joves/nens i gent gran de la població per a la cohesió i reforç del teixit social.

A partir del dia 29 de novembre de 2017 la Henar Margenat dirigirà el programa social als baixos de l’Ajuntament en horari de tarda.

 

Amb la col.laboració de:

fons social europeu GC_SOC departament empresa i ocupacio generalitat de catlunya logotipIniciativaocupaciojuvenilImprimir