Inici període de prohibició d’encendre foc

Com cada any, avui, 15 de maç, comença la prohibició de fer foc, tot i així, es poden concedir autoritzacions excepcionals a particulars, entitats, empreses… per tal de realitzar activitats que generen risc d’incendi forestal.

Cal presentar a l’ajuntament la sol.licitud d’autorització d’encendre foc. Podeu descarregar la sol.licitud en el següent enllaç: Sol.licitud per encendre foc

Us recordem que és imprescindible que a la sol·licitud hi figuri un número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic.

L’autorització corresponent l’haurà de dur a sobre el responsable durant el desenvolupament de l’activitat.