OBRA DE PORTADA D’AIGUA POTABLE AL VEÏNAT LA SECA

S’ha executat l’obra de portada d’aigua al Veïnat la Seca adjudicada a l’empresa Assa Hidràulica i Electricitat, SL per import de 48.158€.

L’obra  ha comptat amb una subvenció de l’àrea de Presidència de la Diputació de Girona, d’adjudicació directa, per import de 30.000€