SITMUN: El Sistema d’Informació Territorial Municipal

SITMUN és una plataforma que posa a disposició del ciutadà les funcions de visualització, de superposició, d’anàlisi i d’impressió de la cartografia produïda per diferents administracions, de forma homogeneïtzada i/o harmonitzada a escala provincial, a través d’un mòdul visualitzador que permet la consulta, l’anàlisi i la impressió d’informació relacionada amb el territori.

SITMUN és doncs, una plataforma de gestió de la información territorial que permet la integració de la informació cartogràfica disponible amb la informació pròpia de les corporacions locals independentment del model de dades o del sistema de gestió de cada ens local. El sistema és gestionat des del Servei de Promoció Econòmica-Diplab de la Diputació de Girona.

El Sistema d’Informació Territorial Municipal SITMUN-Girona, va nèixer per donar resposta a necessitats comuns dels ens locals de la demarcació en matèria de sistemes d’informació geogràfica (SIG), especialment als que disposen de pocs recursos, amb la intenció de facilitar-los el coneixement, anàlisi i gestió del territori.

 

Trobareu l’enllaç de forma permanent a la pestanya d’Ajuntament, Planejament urbanístic municipal.

 Enllaç: http://sitmun.ddgi.cat/canet-dadri

 

b sitmun 300x250