Subvenció de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona, mitjançant el Pla de Serveis d’assitència en matèria de prevenció d’incendis forestals, ha concedit a l’Ajuntament de Canet d’Adri l’assitència tècnica consistents en els serveis que a continuació es relacionen:

Linia 2. Obtenció de les dades cadastrals del polígons obligats identificats en el plànol de delimiació

Linia 3. Redacció del projecte executiu per a la realització de les franges exteriors de protecció per a la prevenció d’incendis en nuclis urbans i urbanitzacions segons el que s’estableix a la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014.

Linia 4. Coordinació de la sessió informativa amb els veïns afectats per les obligacons de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014.