E-FACT

A partir del 15 de gener de 2015, les factures que es presentin davant l’Ajuntament de Canet d’Adri han de ser electròniques i s’han de presentar en un dles punts generals d’entrada de factures electròniques.

Així, els proveïdors de l’Ajuntament de Canet d’Adri han de presentar a través de l’aplicació delservei e.FACT les seves factures en format electrònic. El DIR3 de l’Ajuntament és: L01170405

No obstant i a fí de promoure una transició gradual cap a la factura electrònica, l’Ajuntament ha exclòs l’obligació de format electrònic les factures d’import inferior a 5.000,00€ (IVA inclòs).

Camp identificador (DIR3) per a l’enviament de les factures:
CODI: L01170405

Accediu a la bústia d’enviament de factures electròniques de l’Ajuntament de Canet d’Adri :

https://efact.eacat.cat/bustia?emisorId=654